Thứ Hai, 05/04/2021

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Chào cờ: Thầy Quý

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Chào cờ: Cô Lệ

BTG Thị ủy làm việc với BGH và Bí thư đoàn trường. Thời gian: 13 giờ 30

Thứ Ba, 06/04/2021

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Thứ Tư, 07/04/2021

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Thứ Năm, 08/04/2021

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Ôn tập Thi TN THPT các môn bài thi Tổ hợp

theo lịch.

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Hội ý BCĐ TTSP: 14 giờ 30 tại phòng họp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn: 15 giờ 00

Thứ Sáu, 09/04/2021

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Thứ Bảy, 10/04/2021

Buổi sáng

Khối 12 kiểm tra tập trung

Toán- Tiếng Anh

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Tổng kết TTSP 17 giờ 15 tại nhà Đa năng

Thành phần: BCĐ, GVHD, SVTT

Chủ Nhật, 11/04/2021

Buổi sáng

Học sinh Khối 11 thi Nghề phổ thông