Thứ Hai, 14/10/2019

Buổi sáng

Chào cờ: Thầy Hối

( BGH có mặt đầy đủ để cùng dự )

DẠY VÀ HỌC

- Gặp mặt gia đình cháu cụ Đặng Huy Trứ về thăm trường tiết 1, thành phần BGH

- Họp Hội đồng nâng lương lúc 9 giờ 40 tại phòng họp

Thành phần: BGH, TKHĐ, Tổ trưởng, kế toán.

- Họp tập thể lãnh đạo và cấp ủy thông qua danh sách

 rà soát quy hoạch CBQL giai đoạn 2020-2025 

Buổi chiều

Chào cờ: Thầy Hối

DẠY VÀ HỌC 

Thứ Ba, 15/10/2019

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Thứ Tư, 16/10/2019

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC 

Thứ Năm, 17/10/2019

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Dự Tổng kết TTSP ngành GDTC năm học 2018-2019

Lúc 8 giờ 00, tại hội trường B khoa GDTC Đại học Huế

Thầy Hối và TTCM Thể dục – GDQP 

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Câu lạc bộ Phòng chống tham nhũng

Khối 11 tại nhà ĐCN

( Theo kế hoạch cụ thể của ban tổ chức ) 

Thứ Sáu, 18/10/2019

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC

Thứ Bảy, 19/10/2019

Buổi sáng

DẠY VÀ HỌC

Buổi chiều

DẠY VÀ HỌC 

Chủ Nhật, 20/10/2019

Buổi sáng

HAPPY VIETNAM WOMEN/S DAY 

Buổi chiều

HAPPY VIETNAM WOMEN/S DAY