Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ Năm 2012 - TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRU

''

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Ngoại Ngữ

Cập nhật lúc : 02:52 12/10/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012- 2013

Trường THPH Đặng Huy Trứ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Tổ Ngoại Ngữ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       ---                                                                   -------------

 Hương Trà, ngày 4 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012- 2013

 

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013 của Bộ GD-ĐT.

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2012-2013 của Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của Trường THPT Đặng Huy Trứ.

          Tổ Ngoại Ngữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 như sau:

  1. I.   Nhiệm vụ chung:

          Thực hiện chủ đề năm học: "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; và phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

II.Đặc điểm tình hình của Tổ 

          Tổ gồm có 14 giáo viên, đều đạt chuẩn. Trong đó:

-     Anh văn: 11

-     Pháp văn: 2

-     1 giáo viên đang biệt phái công tác ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1)   Thuận lợi

-  Đa số giáo viên có năng lực, kinh nghiệm, có ý thức đoàn kết tương trợ trong công tác, có trách nhiệm với học sinh.

-     Học sinh cơ bản ngoan, có ý thức học tập mặc dù sức học nhiều em đang còn yếu.

-     Tổ được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo trường.

 

 

2)   Khó khăn

-  Nhiều giáo viên nữ đang ở độ tuổi sinh, ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

-  Nhiều học sinh mất kiến thức cơ bản ở lớp dưới, một số em chưa xác định được mục đích của việc học tập nên thiếu ý chí quyết tâm vươn lên.

-     Hiện tượng học lệch, đối phó vẫn còn ở khối 12.

-     Hoàn cảnh kinh tế gia đình của nhiều học sinh vẫn còn khó khăn.

  1. III.         Những nhiệm vụ trọng tâm

1)    Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

100% giáo viên tham gia học chính trị đầu năm và có bài thu hoạch cá nhân. Thường xuyên có ý thức chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, nội quy của nhà trường. Thực hiện tốt chủ đề năm học 2012 - 2013 và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành. Thực hiện lối sống lành mạnh, trong sáng; gìn giữ tác phong sư phạm mẫu mực; có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, đoàn kết tương trợ nhau trong công tác, biết thương yêu giúp đỡ học sinh.

          2) Công tác chuyên môn

a)   Ngày công

Phấn đấu đảm bảo ngày công cao. Tổ bố trí dạy thay kịp thời cho những trường hợp đi công tác, ốm đau đột xuất, sự cố gia đình…

b)   Thực hiện chương trình

Đảm bảo dạy đúng và đủ chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không cắt xén, không dạy gộp, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng  giúp học sinh nắm chắc những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho học sinh đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử. Nếu chậm tiết phải dạy bù vào thời gian thích hợp kể cả chủ nhật và phải báo cáo BGH theo dõi; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BGH.

c)    Quy chế chuyên môn

Giáo viên phải có hồ sơ, sổ sách đầy đủ gồm: giáo án, sổ điểm cá nhân, sổ báo giảng, sổ hội họp, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm (nếu là GVCN). Yêu cầu: các loại hồ sơ trên phải được cập nhật đầy đủ. Lên lớp phải có giáo án kể cả dạy thay (trừ trường hợp quá đột xuất).

Cập nhật điểm vào sổ ghi tên, ghi điểm kịp thời, hàng tháng phải cập nhật điểm vào máy tính của trường, cổng thông tin điện tử của ngành. Hạn chế tối đa việc sửa chữa điểm trong sổ ghi tên ghi điểm.

- Bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ của học sinh chậm nhất là sau 2 tuần kể từ ngày kiểm tra phải trả cho học sinh.

- Giáo viên ghi sổ đầu bài đầy đủ theo các cột, lưu ý xếp loại tiết học theo điểm nghiêm túc đảm bảo khách quan, công bằng giữa các lớp.

d)   Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Yêu cầu đối với giáo viên:

+ Soạn bài: Bài giảng phải tinh gọn và có tính hệ thống theo khung chuẩn kiến thức, kỹ năng, nêu rõ trọng tâm, các hoạt động của thầy và trò, kỹ năng rèn luyện.

+ Lên lớp:

  • Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản và vận dụng được kiến thức đã học.
  • Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chú ý rèn kỹ năng cho các em; chú trọng hoạt động nhóm trên lớp.
    • · Tăng cường kiểm tra khâu chuẩn bị bài của học sinh.
    • · Chú ý tạo điều kiện cho diện học sinh yếu hoà nhập với lớp, tham gia xây dựng bài.

      + Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:

  • · Hướng dẫn học sinh soạn bài.
  • · Hướng dẫn học sinh tiếp cận nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng Internet.

          Trong quá trình dạy học cần khai thác có hiệu quả các thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; tăng cường kiểm tra năng lực học tập và sự tiến bộ của học sinh; chống lối dạy đọc-chép; đảm bảo khách quan, công bằng trong kiểm tra đánh giá học sinh.

Tổ tiếp tục triển khai các chuyên đề về chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn ứng dụng; tận dụng thời gian trong các buổi sinh hoạt tổ để giải quyết những vấn đề về chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

e)    Công tác phụ đạo bồi dưỡng

-    Chú trọng công tác phụ đạo học sinh khối 12 và bồi dưỡng kiến thức cho khối 10, 11 khi có yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.

-     Tập trung bồi dưỡng có hiệu quả cho đội tuyển học sinh giỏi khối 12 thi tỉnh.

-     Giáo viên thực hiện việc dạy thêm học thêm theo đúng quy định của cấp trên.

f)     Một số quy định về công tác chuyên môn

+     Thao giảng:

-     Mỗi giáo viên thao giảng 1 tiết / 1 năm học.

-     Giáo viên đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 2 tiết / 1 năm học

-     Giáo viên đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh : 3 tiết / 1 năm học

+      Số tiết dự giờ tối thiểu:

-     Giáo viên phải dự 18 tiết / năm học, ưu tiên dự các giáo viên cùng bộ môn trong tổ.

Lưu ý:           Không được dự dồn trong 1 học kỳ

                            Sau khi dự xong phải có nhận xét đánh giá, cho điểm và xếp loại tiết dạy ngay trong sổ dự giờ.

+      Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ: 1 buổi (khối 11)

+      Làm ĐDDH: 1 cái

+      SKKN: 3 (cho 3 giáo viên đăng ký CSTĐ - Tổ tạo điều kiện giúp đỡ để 3 SKKN đạt chất lượng tốt).

+      Thanh tra nội bộ: 4 giáo viên

g)   Chỉ tiêu phấn đấu

+      Tỷ lệ học sinh trên trung bình bộ môn:

Tiếng anh: 99,5% (sau khi thi lại)

Tiếng pháp: 99,5%

+ Học lực:    Giỏi: trên 3,5%                         Khá: trên 42,5%

                      Yếu, kém: dưới 5%                  

+      Thi học sinh giỏi tỉnh: có giải

1)   Công tác khác

-     Triển khai có hiệu quả hội thi Intel ISEF, thi tiếng Anh trên mạng cho học sinh

-     Tổ tham gia đầy đủ các sinh hoạt, công tác của nhà trường và đoàn thể.

-     Xây dựng tập thể lớp, 10B4, 10B11, 11B9, 12B6 đạt loại khá trở lên.

IV.   Đăng ký danh hiệu thi đua

a)   Cá nhân

+      CSTĐCS:

1.   Nguyễn Thị Y Anh 

2.   Huỳnh Thạnh

3.   Nguyễn Đăng Quang Minh

+      Tiên tiến:

1.    Lê Đức Lưu                                                6.           Hà Thị Vân Anh

2.    Hồ Thị Tường Phụng                                 7.  Mai Thị Ngọc Hương

3.    Nguyễn Hồng Thiên Thư                           8.  Đoàn Thị Thanh Tuyền

4.    Trần Thị Dung                                            9.  Huỳnh Thị Thuý

      5.  Hoàng Thị Huế                                           10. Cao Thị Hương Giang     

          b)  Tổ: tiên tiến

V. Kế hoạch tháng

          Tháng 8/2012

  -     Ôn tập, coi thi, chấm thi cho học sinh thi lại.

-         Tham gia học chính trị đầu năm

-         Tham gia tập huấn CM tại Sở.

-         Dạy học từ 20/8/2012

          Tháng 9/2012

          -       Ổn định nền nếp dạy và học đầu năm

          -       Xây dựng kế hoạch năm học và chương trình giảng dạy.

          -       Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12.

          -       Triển khai cho học sinh tham gia thi tiếng anh trên mạng Internet và Intel ISEF

          -       Sàn lọc học sinh yếu để có kế hoạch phụ đạo

          -       Dự các hội nghị, đại hội đầu năm học.

          Tháng 10/2012

          -       Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12

          -       Triển khai phụ đạo học sinh yếu, kém lớp 12 và các lớp 11.

          -       Triển khai thao giảng, dự giờ.

          -       Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

          Tháng 11/2012

          -       Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11

          -       Tiếp tục thao giảng dự giờ đảm bảo chỉ tiêu thi đua chào mừng ngày 20/11.

          -       Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 12.

          -       Thanh tra nội bộ (1 giáo viên)

          -       Chọn đội tuyển học sinh giỏi 12 tham gia dự thi.

          Tháng 12/2012

          -       Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 22/12

          -       Chuẩn bị ôn tập ra đề kiểm tra học kỳ I

          -       Thanh tra nội bộ (1 giáo viên).

          -       Tiếp tục thao giảng  dự giờ. (hoàn tất cuối tháng 12)

          -       Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

          -       Tham gia hội thi Intel ISEF.

          -       Tổ chức ngoại khoá tiếng Anh khối 11

          Tháng 01/2013

          -       Kiểm tra học kỳ I

          -       Sơ kết học kỳ I (chú ý khâu cộng điểm, ghi điểm, xếp loại, tính chính xác, kịp thời trong các thống kê, báo cáo).

          -       Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh theo lớp để thông báo kết quả học tập rèn luyện của học sinh trong học kỳ I.

          -       Tham gia tuyển chọn đề tài Intel ISEF

          Tháng 02/2013

          -       Tham gia các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân.

          -       Thao giảng, dự giờ (học kỳ II)

          -       Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

          -       Phụ đạo cho học sinh lớp 12 diện yếu kém.

          -       Tham gia hội thi Intel ISEF cấp tỉnh  (học sinh).

          Tháng 3/2013

          -       Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 26/3.

          -       Tiếp tục phụ đạo cho học sinh lớp 12.

          -       Thao giảng, dự giờ.

          -       Thanh tra nội bộ (1 giáo viên).

          -       Góp ý đề cương SKKN.

          -       Làm đồ dùng dạy học (ĐDDH).

          -       Hướng dẫn học sinh tham gia thi tiếng Anh trên mạng Internet cấp tỉnh.

 

          Tháng 4/2013

          -       Tiếp tục phụ đạo học sinh lớp 12

          -       Kiểm tra hồ sơ giáo viên

          -       Thanh tra nội bộ (1 giáo viên).

          -       Tiếp tục thao giảng dự giờ (hoàn tất vào cuối tháng 4).

          -       Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cho học sinh lớp 12 phục vụ thi tốt nghiệp, ĐH, CĐ.

          -       Chuẩn bị ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ II.

          -       Nghiệm thu đề tài SKKN và ĐDDH

          Tháng 5/2013

          -       Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5.

          -       Kiểm tra học kỳ II.

          -       Tổng kết năm học.

          Tháng 6/2013

          -       Coi thi, chấm thi tốt nghiệp.

          Tháng 7/2013

          -       Tham gia tập huấn chuyên môn.

          Tháng 8/2013

          -       Coi thi, chấm thi lên lớp.

          -       Tham gia tập huấn chuyên môn.

 

PHÊ DUYỆT                                                        TỔ TRƯỞNG

                                       

 

 

                                                                        Lê Đức Lưu