''

Ngày 11 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 01:28 02/11/2012  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các Trường THPT, THCS trực thuộc; Các Trung tâm GDTX, KTTH-HN. Thực hiện Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013”,


Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013
Ngày cập nhật: 02/11/2012

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các Trường THPT, THCS trực thuộc; Các Trung tâm GDTX, KTTH-HN.

Thực hiện Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013”,


Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin năm học 2012-2013 theo các nội dung sau đây:

1. Quán triệt văn bản chỉ đạo của Bộ và Sở

Văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.

Lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT sau:

a) Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

b) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

c) Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;

d) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

đ) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;

Các văn bản này có thể tải về từ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản sau:

a) Quyết định số 1717/QĐ-SGDĐT, ngày 01/11/2011 về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng phần mềm “Quản lý giáo dục và đào tạo qua cổng Thông tin Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế”.

b) Công văn số 1723/GD&ĐT-CNTT ngày 24/9/2012 về việc Quy định tạm thời việc Quản lý và sử dụng hệ thống trang thông tin điện tử (gọi tắt là website) của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file

Số lượt xem : 1439

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác