''

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:54 29/05/2019  

Thông báo về việc UBND thị xã Hương Trà tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018-2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

       
   
     

     Số:  97/GM-UBND                       Hương Trà, ngày  27 tháng 5 năm 2019

GIẤY MỜI

 

UBND thị xã Hương Trà tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018-2019.

1.     Thành phần mời:

* Cấp tỉnh: Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

* Cấp thị xã:

- Các đ/c trong Thường vụ Thị ủy, TT HĐND, TT UBMTTQVN thị xã;

- Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã;

- Đại điện Văn phòng Thị ủy, văn phòng HĐND-UBND thị xã;

- Đ/c Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã;

- Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ thị xã, Phó Trưởng phòng Nội vụ Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã;

- Đại diện Lãnh đạo và phóng viên Đài Truyền thanh thị xã;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng GD&ĐT Thị xã.

* Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã:

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

- Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS và TH&THCS trực thuộc.

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018-2019 (kèm danh sách).

2.     Thời gian: Vào lúc 8h ngày 31/5/2019 (Thứ Sáu). 3.     Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Hương Trà.

          Đề nghị các đồng chí đại biểu sắp xếp thời gian dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng đúng thành phần và thời gian quy định./.

                                                                                     

                                                                                     TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

                                                                                Trần Ngọc Huyến


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH, CẤP QUỐC GIA
Năm học 2018-2019
(Kèm theo Giấy mời số 97/GM-UBND ngày 27/5/2019 của UBND TX thị xã Hương Trà)
TT Họ tên Lớp Trường Thành tích
1 Nguyễn Văn Nhật Tiến 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Nhất môn Toán, giải Ba môn Máy tính cầm tay
2 Lê Thị Ngọc Nhi 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Nhì môn Điền kinh
3 Phan Thị Thanh Ngân 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Nhì môn Điền kinh
4 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Nhì môn Điền kinh
5 Trần Thị Trà My 10 THPT Đặng Huy Trứ Giải Nhì môn Điền kinh
6 Nguyễn Thị Hồng Ân 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Nhì môn Điền kinh
7  Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 10 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU
8 Phạm Thị Quỳnh Anh 11 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Địa lí
9 Nguyễn Đăng Huy 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Toán
10 Dương Xuân Ngọc Phong 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Vật lí, giải Ba môn Sinh học
11 Nguyễn Trọng Đạt 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Hóa học
12 Nguyễn Đức Quân 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Sinh học
13 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Sinh học
14 Nguyễn Ngọc Hiển 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Tiếng Anh, Giải KK Hùng Biện Tiếng Anh
15 Dương Thị Mai 12 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Tiếng Anh
16 Ngô Phi Hùng 11 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Tin học
17 Trần Viết Huy Khang 11 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Tin học, Giải Nhì Sáng tạo TTNNĐ
18 Nguyễn Trần Hoài Phương 11 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Tin học
19 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10 THPT Đặng Huy Trứ Giải Ba môn Điền kinh


Tải file

Số lượt xem : 233

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác