''

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:05 13/07/2019  

Hướng dẫn triển khai công tác điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:            /SGDĐT-GDCN-GDTX

V/v Hướng dẫn triển khai công tác điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày                tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

-  Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX;

-  Khối chuyên Đại học Khoa học Huế; Học viện Âm nhạc Huế;

-  Trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế.

Thực hiện công văn số 2832/BGDĐT-GDĐH ngày 02/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019; để đảm bảo công tác xét tuyển đại học; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 diễn ra an toàn, đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.    Hướng dẫn thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Từ ngày 16/7 đến 18/7/2019, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ sẽ được mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh. Yêu cầu các đơn vị thông báo đến thí sinh biết để tham gia; đồng thời, lưu ý với các em đây là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh, điểm tiếp nhận làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 22/7/2019.

2.   Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh

-   Đơn vị phải có kế hoạch cụ thể phân công cán bộ lãnh đạo, nhân viên tuyển sinh trực để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, xử lý, thực hiện công tác điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh đảm bảo thời gian quy định. Yêu cầu đơn vị mở các phòng máy có nối mạng Internet để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

-   Thời gian và phương thức thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+  Từ ngày 22/7 đến 17g00 ngày 29/7/2019: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến;

+  Từ ngày 22/7 đến 17g00 ngày 31/7/2019: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu.

-  Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+   Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến: trong trường hợp số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã ĐKXT ban đầu khi đăng ký dự thi.

Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Lưu ý không làm thay cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh phải tuyệt đối bảo mật mật khẩu.

1

Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh.

+    Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu: trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và điểm tiếp nhận tiến hành thu phí đối với số nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT ban đầu).

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GDĐT và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống.

-    Lưu ý: đối với các thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi, Sở GD&ĐT sẽ thông báo để thí sinh biết và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT kịp thời sau khi có điểm phúc khảo.

Tất cả công việc này phải kết thúc trước 17g00 ngày 02/8/2019. Trường hợp vướng mắc, liên hệ số điện thoại 02343832608, 0918136950 gặp ông Nguyễn Văn Nghiệm hoặc qua email: nghiemnv@hue.edu.vn để được hỗ trợ.

3.   Hướng dẫn thí sinh có sai sót về khu vực, đối tượng cần điều chỉnh thì bắt buộc phải sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT để điều chỉnh và nộp tại điểm tiếp nhận hồ sơ để cán bộ tại điểm tiếp nhận nhập lên Hệ thống.

4. Thông qua các hình thức như tổ chức buổi nói chuyện, tư vấn, niêm yết các thông tin hướng dẫn về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc lên website của đơn vị, hướng dẫn thí sinh vào Cổng thông tin tuyển sinh, website của các trường đại học, cao đẳng… để giúp thí sinh có thêm thông tin .

5.  Có phương án theo dõi, cập nhật số học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng năm

2019, đồng thời báo cáo kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2019 đợt 1 về Sở GDĐT trước ngày 30/8/2019 bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi file đến địa chỉ email: nghiemnv@hue.edu.vn; đợt 2 trước ngày 20/9/2019.

Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung trên./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

-  Website của ngành;

-  Lưu: VP, GDCN-GDTX.

                                                                              Đặng Phước Mỹ

Số lượt xem : 105

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác