''

Ngày 29 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Cập nhật lúc : 09:23 16/10/2018  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  2341  /SGDĐT-KH&CNTT

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Thừa Thiên Huế, ngày 27  tháng 9 năm 2018

         Kính gửi:  

                       - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế;

                       - Các Trường THPT, THCS trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019”, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) năm học 2018-2019 theo các nội dung sau đây:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành.

3. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử.

4. Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

a) Khai thác tốt cơ sở dữ liệu ngành (cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý ngành. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) và phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS) vào cơ sở dữ liệu ngành. Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo báo cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành;

b) Tiếp tục duy trì có hiệu quả phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) kết nối Sở GDĐT với Bộ GDĐT phục vụ trao đổi thông tin, trao đổi văn bản điện tử, quản lý điều hành trên môi trường mạng.

c) Triển khai phần mềm quản lý trường học, ưu tiên các mô đun quản lý học sinh, quản lý đội ngũ, xếp thời khóa biểu; triển khai có hiệu quả phần mềm đánh giá học sinh tiểu học theo quy định của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; triển khai sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.

d) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả hệ thống họp qua mạng (công nghệ web conferencing) tại địa chỉ http://hop.moet.edu.vn và hệ thống của Sở.

e) Triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).

f) Tiếp tục duy trì và triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ cụ thể:

- Dịch vụ xét tuyển học sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển và trả kết quả qua mạng).

- Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động).

g) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

h) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trong việc thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên địa bàn theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016.

i) Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.

- Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

- Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

a) Các đơn vị chỉ đạo giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn bài giảng e-learning có chất lượng để đóng góp vào kho bài giảng e-learning của Bộ.

b) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Ưu tiên triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học).

c) Phát động, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia; triển khai hệ thống thi trực tuyến các môn học phục vụ học sinh và giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12.

d) Tiếp tục triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nhà trường có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy - học; triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

a) Duy trì và kết nối cáp quang Internet tới 100% các cơ sở giáo dục.

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch để trình các cấp có thẩm quyền chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

c) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

a) Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông quan các chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương, bám theo các nội dung như sau:

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

- Kỹ năng quản lý, khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành (cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, hệ thống thông tin quản lý công tác phổ cập giáo dục chống mù chữ), kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin.

- Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

- Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

- Thí điểm bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng CNTT theo chuẩn quốc tế ở những trường học có điều kiện và yêu cầu cao về nhân lực ứng dụng CNTT.

b) Triển khai có hiệu quả hệ thống tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý qua mạng và hệ thống phòng họp trực tuyến của Ngành.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG NĂM HỌC 2018-2019

Các nhiệm vụ cần lưu ý thực hiện:

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ CNTT của Bộ GD-ĐT hướng dẫn, các đơn vị lưu ý thực hiện phần nhiệm vụ trong năm học 2018-2019 của Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 của Ngành, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị nghiên cứu phụ lục các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT để thực hiện.

2. Nghiên cứu đầy đủ các nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2018-2019 của Kế hoạch 1252/KH-SGDĐT ngày 22/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo để quán triệt thực hiện và triển khai đúng tiến độ trong kế hoạch của đơn vị đề ra.

3. Triển khai áp dụng một số phần mềm dạy học, quản lý (phần mềm quản lý thư viện, quản lý thiết bị tích hợp vào cổng thông tin GDĐT, phần mềm soạn giảng e-Leaming). Triển khai mạnh mẽ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

5. Tiếp tục chuẩn bị điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến; chuẩn bị điều kiện lắp đặt camera giám sát trong phòng thi đối với các đơn vị tổ chức tuyển sinh đầu cấp có áp dụng phương thức thi tuyển.

6. Tích cực triển khai thực hiện Đề án hệ sinh thái giáo dục đào tạo thông minh giai đoạn 2018-2020 của UBND Tỉnh.

Các giải pháp:

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT:

a) Đối với phòng GDĐT: phân công lãnh đạo Phòng phụ trách và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, triển khai nhiệm vụ CNTT.

b) Đối với nhà trường: phân công một lãnh đạo nhà trường phụ trách và viên chức CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối triển khai nhiệm vụ CNTT.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng và thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.

3. Các cơ quan, nhà trường ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng đơn vị, cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 tại văn bản này và Phụ lục kèm theo, Sở GDĐT yêu cầu:

1. Các phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phòng xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019.

2. Các trường trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019.

3. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và gửi về Sở GDĐT trước ngày 20/01/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ.

4. Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 và gửi về Sở GDĐT trước ngày 05/6/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ về Sở (qua Ô. Tôn Thất Viễn Tương, ĐT: 0903572705 hoặc Ô. Lê Duy Dũng, ĐT: 0914190274) để được hướng dẫn thêm.

Trên đây là các nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Sở yêu cầu các đơn vị triển khai tốt các nội dung hướng dẫn trên, thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo theo quy định.

                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                            

- Như trên;                                                                                      (Đã ký)

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, ban thuộc Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, KH&CNTT.

 

                                                                           Phạm Văn Hùng

Số lượt xem : 251

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác